Sản phẩm

Máy cân định lượng bán tự động 2 đầu cân

Model:
Mô tả:

Trọng lượng đóng gói: 500 – 1500g

Tốc độ đóng: 6 – 20 lần/phút

Độ chính xác: (+-)2%

Nguồn điện: 2.5KW

Dung tích phễu chứa liệu: 0.6 m3