10/03/2018
Tuyen Nv Kho
2601

Tuyển dụng nhân viên kho

Số Lượng: 03 – Kiểm soát hàng hóa xuất/nhập kho bằng chứng từ. – Kiểm soát hàng tồn trong kho. – Nhận kế hoạch, chứng từ […]
08/03/2018
Nhan Vien Hanh Chinh
2350

Tuyển dụng nhân viên hành chính

Mô tả công việc – Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan. – Theo […]
08/03/2018
Nhan Vien Kinh Doanh
1711

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc – Tìm kiếm, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng. – Tiếp xúc khách hàng tư vấn giải pháp chào […]
08/03/2018
Tuyen Dung Ke Toan
3010

Tuyển dụng nhân viên kế toán

  Mô tả công việc: – Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng. – Cập nhật […]