0
Tuyen Dung Ke Toan

Tuyen Dung Ke Toan

 

Tuyen Dung Ke Toan

Mô tả công việc:

– Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
– Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
– Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
– Quản lý và bàn giao ngân quỹ trong ca làm việc.
– Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng.
– Lưu ý: Thời gian làm…

Sưu tầm